Gewoon Betrokken

 
 
Het karakter van Gemeentebelangen
 
Gemeentebelangen is een lokale partij zonder landelijke binding, die al meer dan 85 jaar actief is.
Van praktisch ingestelde mensen, voor en door jong en oud.
 • Die zelf haar kosten draagt, daar zij, in tegenstelling tot landelijke partijen, geen partijsubsidie ontvangt 
  van het Rijk.
 • Gemeentebelangen gaat voor korte, krachtige en productieve vergaderingen.
 • Die het gezonde verstand de boventoon laat voeren met een visie waarin de burger van Dalfsen zich
  herkent.
 • Die de lokale problemen op een ongecompliceerde en efficiënte wijze snel en oplossingsgericht wil
  aanpakken.
 • Die eigen initiatief en betrokkenheid van de burger optimaal wil benutten om activiteiten en acties
  "Gewoon Betrokken" te doen.
 
De doelstelling van Gemeentebelangen
 
Gemeentebelangen stelt zich als taak (zonder voorkeur voor enige godsdienstige richting) het welzijn en de welvaart van de inwoners van de gemeente Dalfsen te bevorderen.
 • Gemeentebelangen wil dat de inwoners van kernen en wijken meer invloed krijgen in het beleid van de gemeente.
 • Gemeentebelangen wil goed en constructief overleg tussen de gemeente Dalfsen en haar burgers.
 • Gemeentebelangen streeft naar een grotere vertegenwoordiging in de Gemeenteraad (nu 9 zetels) om de belangen van burgers nog beter te kunnen behartigen.
 • Gemeentebelangen is bereid bestuursverantwoordelijkheid te dragen, en heeft met 2 Wethouders Ruud van Leeuwen en André Schuurman zitting in het college van B en W.