Stem lokaal in het stemlokaal

Stem lokaal in het stemlokaal

Een lokale partij is een autonome partij die in maximaal één gemeente actief is. Lokale partijen krijgen nogal eens het verwijt dat men niet over een ideologie beschikt. Dat klopt: het hechten aan een ideologie kan de aandacht afleiden van wat er werkelijk toe doet in uw gemeente. Het gaat in de gemeentelijke politiek altijd om zaken die de inwoners direct aangaan. Het gaat lokaal niet om landelijke ideologie