Uit ons verkiezingsprogramma

Financiën   investeren én sparen

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan verbetering van de inzichtelijkheid van de gemeentelijke financiën. Hierin zijn grote stappen gemaakt. Er is nog beter inzicht ontstaan in de samenstelling van de begroting.

Als altijd moet er goed worden nagedacht waar het beschikbare geld aan wordt besteed of geïnvesteerd. Nut en noodzaak zijn daarbij belangrijke afwegingen. Cofinanciering met provincie of waterschap kan een win-win situatie creëren. We denken daarbij aan voorbeelden zoals het Waterfront en het Kroonplein.

Terugkijkend kunnen we stellen dat de gemeente Dalfsen zich op het gebied van de financiën goed staande heeft gehouden, ook tijdens de recessie. Door de groeiende economie en de hogere inkomsten van het Rijk, stijgt ook de Rijksbijdrage weer. Een sluitende meerjarenbegroting én een blijvende jaarrekening met een positief saldo zijn voor Gemeentebelangen het uitgangspunt.

We willen de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden bij een optimale service en dienstverlening. Het niveau van voorzieningen hoog houden is voor ons belangrijk. Het zal de leidraad zijn van onze inspanningen. Gelukkig is Dalfsen voor haar inwoners één van de goedkoopste gemeenten van ons land en dat willen we zo houden. Gemeentebelangen volgt dit alles nauwlettend en positief kritisch.