Uit ons verkiezingsprogramma

Kunst en cultuur

Dalfsen heeft een rijke schatkamer. Er is ontzettend veel initiatief en ambitie op het gebied van Kunst en Cultuur. Dit willen we graag verder ondersteunen, stimuleren en faciliteren. Kunst en Cultuur zijn een verrijking voor de samenleving en behoud van  het verleden. Kunst kan een belangrijke impuls geven aan onze jonge inwoners. We willen hun talenten en creativiteit stimuleren. Daarom moeten alle kinderen kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Het versterkt hun eigen creatieve talenten en kritisch onderscheidingsvermogen. Volgens Gemeentebelangen onontbeerlijke ‘skills’ in de 21ste eeuw. Het kunstonderwijs op scholen en het culturele aanbod van culturele instellingen moeten goed op elkaar aansluiten. Vooral op het gebied van cultuur  is het goed dat ook hier verbindingen met verenigingen worden gelegd en samenwerking wordt gestimuleerd. De inmiddels aangestelde cultuurcoach doet ook hier prima werk.
De gemeente Dalfsen heeft de laatste jaren meermalen blijk gegeven oog te hebben voor cultuuruitingen en wij verheugen ons daarover. Wij zijn er tevreden over hoe Dalfsen op dit moment haar rijke historie koestert en toegankelijk maakt voor publiek. De Schat van Dalfsen heeft hier een enorme impuls aangegeven. Ondernemende inwoners, bedrijven, culturele instellingen en creatieve ondernemers zijn allemaal gebaat bij een gemeente, die goede voorwaarden schept. Het Kunst- en Cultuurweekend in de maand mei biedt veel Dalfsenaren en toeristen de mogelijkheid om kennis te maken met (plaatselijke) kunstenaars. Wij willen openstaan voor diverse (nieuwe) vormen van cultuuruitingen, zoals bijvoorbeeld mogelijkheden op de Vecht. De verbinding tussen de instanties onderling is daarbij van groot belang. Dit kan vooral door de kennis en het netwerk van de Cultuurmakelaar. Een goede afstemming en jaarplanning zijn gewenst.

Veel vrijwilligers, bij "Ni'jluusn van vrogger” en de Historische Kring Dalfsen met de werkgroepen Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst, zijn in de hele gemeente actief bezig om de Schatkamer van Dalfsen te ontwikkelen. Deze grote opdracht kan rekenen op onze steun.

Kunsten Op Straat trekt jaarlijks veel bezoekers en biedt ook Dalfsenaren de mogelijkheid hun kunsten te vertonen. Deze activiteit kan op onze steun blijven rekenen.

Het in de afgelopen raadsperiode gerealiseerde, nieuwe theater De Stoomfabriek biedt  een gevarieerd programma voor een breed publiek. We onderstrepen de wens van de Stichting om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze vorm van Cultuur en een podium te bieden aan artiesten die op een of andere manier binding hebben met Dalfsen en het Vechtdal.

De muziekverenigingen in onze gemeente spelen een heel belangrijke rol. Zij creëren het "samenhorigheidsgevoel” tijdens speciale gelegenheden en kunnen van onze steun verzekerd blijven.

Beeldende kunst is niet weg te denken uit de openbare ruimte. Het gaat niet altijd om nieuwe kunstwerken. We vragen aandacht voor bestaande kunstwerken, die we (nog) niet terugzien binnen de gemeente. We denken daarbij aan het gele 3Dklimrek en de Monoliet die bij het oude gemeentehuis stonden.

Bij de verbeelding van de Schatkamer van Dalfsen is niet persé de artistieke waarde leidend, maar zeker ook in hoeverre een breed publiek wordt aangesproken door het object.

Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente. Evenementen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving en een gevoel van saamhorigheid. Het is belangrijk, dat evenementen zelfstandig bestaan en dat we ruimte bieden aan vernieuwing en ontwikkeling. De gemeente kan positief ondersteunend zijn in PR en communicatie. Organisaties zijn gebaat bij duidelijkheid en efficiënt handelen door de gemeente. Met name op het gebied van veiligheid.