Milieu en duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid

Op het gebied van milieubeleid wil Gemeentebelangen in Dalfsen actief zijn. Gemeentebelangen heeft samen met anderen in het verleden het initiatief genomen. Op het gebied van afval en een milieubewuste leefstijl, zoals omgekeerd inzamelen, zijn we ondertussen een "gidsgemeente” geworden. Hierbij moeten overigens bestaande goedwerkende methoden, denk aan inzamelen van oud papier door verenigingen en stichtingen, oud ijzer acties en dergelijke, in stand worden gehouden zo lang de verenigingen dit willen uitvoeren.

Duurzaamheid voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generatie in gevaar te brengen. Deze gedachtegang is onze bron van inspiratie. Daarom willen we doorgaan met het huidig duurzaamheidbeleid en dit zo mogelijk versnellen. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu volgen elkaar in hoog tempo op. Het neerzetten van een heldere visie en het daadkrachtig aanpakken van kansen vindt Gemeentebelangen belangrijk. De focus moet meer liggen op daadwerkelijke realisatie van vooruitstrevende projecten dan op het zoveelste onderzoek of adviesrapport. Gewoon aan de slag. Onze voorkeur gaat eerst uit naar zonne-energie. Windenergie is ook mogelijk, echter in een vorm waarbij inwoners kunnen meeprofiteren. Dit laatste geldt ook voor zogenaamde zonneparken, indien ze goed inpasbaar zijn en op draagvlak in de buurt kunnen rekenen. Zonne-energie op daken, door Gemeentebelangen al sinds 2006 bepleit, is inmiddels een groot succes. Gemeentebelangen is voorstander van het vergroenen van schoolpleinen, we rekenen op medewerking vanuit de gemeente.

 

Gemeentebelangen pleit voor openbare oplaadpalen voor e-bikes. Deze dienen op groene stroom of zonne-energie (zogenaamde eco-taps) te werken.