Uit ons verkiezingsprogramma

Openbare orde en veiligheid

Dalfsen is op dit moment een veilige gemeente. Helaas blijven er incidenten plaats vinden die ons zorgen baren. Gemeentebelangen wil dat de aanrijdtijden van hulpdiensten binnen de norm blijven en dat de meldkamer optimaal bereikbaar is.

De gemeente Dalfsen moet een veilige gemeente zijn, waar we veilig kunnen wonen en waar kinderen zonder gevaar buiten kunnen spelen. Voorkomen van overlast is hierbij van groot belang.

Verkeersregels handhaven en aansturen van veilig eigen gedrag blijft prioriteit, zeker met de toenemende verkeersintensiteit. Zelf het goede voorbeeld geven is een must.