Uit ons verkiezingsprogramma


Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het voeren van een verstandig grondbeleid heeft ons gebracht, waar we nu staan.

De woningmarkt trekt weer behoorlijk aan. Projectontwikkelaars en lokale aannemers zien meer mogelijkheden om te investeren en oude panden worden omgevormd naar mooie appartementen, die weer snel verkocht zijn. Het Beatrixgebouw is hier een mooi voorbeeld van. Voor de locatie "Het Kleine Veer” staat hetzelfde te gebeuren. Er staan meer projecten op stapel of ze zijn al in aanbouw, zoals de locatie Jansen in Lemelerveld en de Pniël locatie in Dalfsen. We verwachten, dat ook de beschikbare gronden en inbreidingslocaties in alle kernen, in de komende jaren volledig tot uitvoering zullen komen.

Het Waterfront gaat zijn laatste bouwfase in. Als die gereed is, moet de nodige aandacht worden gegeven aan de inrichting van het openbare gedeelte. De cichoreifabriek heeft een prachtige bestemming gekregen en is met theater en horeca een waardevolle aanwinst. De aansluiting tussen het centrum en het Waterfront vraagt onze speciale aandacht om het dorp een unieke uitstraling te geven, waar we nog lang van kunnen genieten.

De Centrumvisie dorp Dalfsen is vastgesteld. Voor de uitvoering wordt een notitie opgesteld. Gemeentebelangen wil dat in elk geval de wateroverlast in de Prinsenstraat wordt opgelost. Ook zijn er diverse straten die een "upgrade” nodig hebben.

We stellen voor om de looproute van - en naar het station, te voorzien van tegels die een themapad vormen.

 

Het bouwen van de Spil en de inrichting van het middengebied zullen Nieuwleusen een ander beeld en een andere beleving brengen. Deze veranderingen zullen zeker invloed hebben op de invulling van het winkelbestand  en op de vraag naar nieuwbouw van woningen.

We zullen betrokken blijven, de plannen goed volgen en waar mogelijk onze bijdrage leveren voor een goede of nog betere invulling.

Al met al timmert Dalfsen flink aan de weg en daar zijn we trots op.

Woningbouw

De woningbouw in onze gemeente is na een terugval in de afgelopen periode, volop in beweging. Het is belangrijk om in alle kernen het evenwicht te behouden in vraag en aanbod van nieuwe en bestaande woningbouw. Gemeentebelangen streeft er naar om voor iedere doelgroep voldoende huisvesting te creëren, zowel in het sociale-, midden- en hogere huursegment, als in het sociale- en vrije sector koopsegment. Levensloopbestendige woningen mogen hierbij niet ontbreken.

Gemeentebelangen is voorstander van vraaggericht bouwen. Aandacht voor voldoende woningen is belangrijk, maar ook de zorg voor duurzaam en veilig wonen is een speerpunt.

De ingeslagen weg om gasloze en duurzame woningen te bouwen, willen we voortzetten. We willen maatregelen treffen om eigenaren van bestaande woningen te stimuleren, hun woningen energiezuinig en  toekomstbestendig te maken.

Wij vinden, dat er bij verbouwing / uitbreiding  volop aandacht moet blijven voor betaalbaarheid en kwalitatieve uitstraling, zodat er ook in de toekomst vraag blijft naar deze woningen.

Wonen in de gemeente Dalfsen is een genoegen en dat willen we graag zo houden.