Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

De toekomstige werkzaamheden rondom de N340, N348 en de N377 zullen de nodige aandacht vragen.  Hoe wordt de veiligheid van onze inwoners gewaarborgd op het bestaande wegennet?

De inrichting van de parallelwegen, de oversteken die gaan vervallen en het landbouwverkeer dat steeds grotere afmetingen krijgt leveren veel vragen op die beantwoord moeten worden.

Terecht heeft Gemeentebelangen zorgen uitgesproken over de veiligheid op de parallelwegen van de N340. Door het afsluiten van een aantal oversteken moet het verkeer, in het bijzonder landbouw verkeer, langer over deze parallelwegen rijden. Gelet op de steeds grotere tractoren en werktuigen, ontstaan grote risico’s voor de andere weggebruikers, vooral fietsers zoals schoolgaande jeugd.

Onze kinderen moeten veilig naar de scholen in de regio kunnen fietsen. Veiligheid staat voorop.

Het kruispunt N377 met de Evenboersweg en met de Burgemeester Backxlaan is een grote zorg. De fietspaden langs de N377 zijn gevaarlijk ingericht. Wij vinden dat de provincie Overijssel moet investeren in maatregelen, die de veiligheid waarborgen.

Gemeentebelangen is benieuwd naar de uitkomst van het belevingsonderzoek rond het Kroonplein in Lemelerveld en welke verbeteringen aangedragen worden vanuit de bevolking, waar we mee aan de slag kunnen.
We vragen aandacht voor het kruispunt bij de Blauwe Bogen Brug als straks de laatste bouwfase van het Waterfront gereed is en de straten heringericht zijn.

Het huidige openbaar vervoer is met de treinverbinding van de Vechtdallijn aanzienlijk verbeterd. Het provinciaal beleid is er op gericht om het openbaar vervoer efficiënter te maken. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat inwoners hierbij worden betrokken.

Onze intentie is en blijft, dat al onze kernen en zoveel mogelijk buitengebied bereikbaar blijven met openbaar vervoer, auto, (elektrische) fiets en te voet.

Met de herinrichting en verbreding van het fietspad langs de Oude Oever is een grote wens van ons vervuld. Graag zien we de komende periode dat dit pad doorgetrokken wordt langs de Maneweg.

Via de rotonde op de rondweg bij het kruispunt met de Kampmansweg  gaan veel kinderen op de fiets naar school. Onderzocht moet worden hoe de veiligheid voor de jeugd gewaarborgd kan worden en welke verbeteringen daarvoor moeten worden aangebracht.

De fiets en vooral de e-bike, zijn  steeds belangrijker voor de verbinding met Zwolle en tussen de kernen. Wij willen dat er onderzocht gaat worden of en hoe een "fietssnelweg” naar Zwolle gerealiseerd kan worden.

We zijn blij met de invoering van het glasvezelnetwerk in het buitengebied en volgen de vorderingen op de voet.

 

Nadrukkelijk neemt Gemeentebelangen stelling tegen de geplande vliegroutes naar Lelystad. Ze zullen tot gevolg hebben dat vliegtuigen veel te laag over de gemeente Dalfsen heen komen.
De voorgestelde hoogte van 6000 ft (ca. 1800m.), vinden we veel te laag. Dit vormt een bedreiging niet alleen voor welzijn, volksgezondheid en milieu, maar ook voor de recreatieve- en toeristische sector. Een herindeling van het luchtruim boven Nederland dient onmiddellijk te worden uitgevoerd. De hoogte van de vluchten naar Lelystad dienen  via de "Constant Descent Approach” te worden uitgevoerd, in plaats van veel te lang op eenzelfde (te lage) hoogte door het Vechtdal te vliegen.