Uit ons verkiezingsprogramma

Afbeelding invoegen
- Behoud van voorzieningen
- Vraaggericht bouwen
- Fietsveiligheid op de parallelwegen langs de N340
- Verkeersveiligheid onderliggende wegennet van de N340
- Fietspad verbreden van de Oude Oever tot bij de Moane